<<

FUNDACJA ZYGMUNTA STAREGO

 

Marka: Powietrze dla Krakowa

Czas trwania: czerwiec - lipiec 2016

Media: prasa, outdoor

Cel kampanii: kampania społeczna

 

Dzięki doskonałym relacjom z mediami, udało się nam przekonać media do wspólnego działania dla wyższych celów. Dzięki temu ograniczyliśmy koszty kampanii do minimum. Problem smogu był już wcześniej szeroko omawiany w prasie, w Internecie – wymagał jednak wsparcia klasyczną kampanią reklamową.

 

 


 

Kampania społeczna trwała 2-tygodnie i miała funkcję informacyjną o tragicznych skutkach krakowskiego smogu. Razem z partnerami akcji zwracaliśmy uwagę na fakt, że w dyskusji o niezadowalających efektach walki z krakowskim smogiem zapomina się o najbardziej istotnej kwestii: o życiu i zdrowiu mieszkańców Krakowa.

 

 

 

Zasmuceni mało skutecznymi działaniami władz lokalnych i jednocześnie zdesperowani postawą władz państwowych, mieliśmy okazję wspólnie z zaangażowanymi podmiotami zwrócić się do Papieża Franciszka z prośbą o pomoc w walce ze smogiem. W rzymskim wydaniu dziennika “La Repubblica” ukazał się ogłoszenie prasowe