<<

BARWA

Marka: Barwa Siarkowa
Czas trwania: kwiecień - czerwiec 2016
Media: Internet
Cel kampanii: promocja konkursu

 

Kampania dla marki BARWA SIARKOWA była kampanią konkursową, dedykowaną dla młodych konsumentów w wieku 14- 18 lat (pokolenie millenialsów).

  

 

Głównym wyzwaniem dla działań mediowych było nie tylko dotarcie do dużej ilości osób z grupy docelowej, ale przede wszystkim wysoka konwersja (zgłoszenie do konkursu).

Działania prowadzone były w kanałach strice dopasowanych do odbiorców: YouTube, GDN, Facebook, Instagram, kampanie zasięgowe – behawiorane czy działania typu WOOM oraz przy pomocy Influencerów. Kampania była stale optymalizowana pod względem konwersji i innych wskaźników internetowych.