<<

VENUS

 

Marka: Venus

Czas trwania: czerwiec - lipiec 2016

Media: telewizja, internet

Cel kampanii: wzrost świadomości marki

 

Głównym celem biznesowym kampanii był wzrost świadomości marki za pomocą wdrożenia nowej komunikacji, która rzuca wyzwanie konwenansom kobiecości. 

 


 

Z mediowego punku widzenia wyzwaniem było dotarcie do jak największej ilości osób z grupy docelowej oraz zaangażowanie konsumentek w życie marki. Dlatego kampania przeprowadzana była w telewizji na spotach o długości 15s’ w stacjach budujących wysoki zasięg wśród osób z TG.

 

 

Dodatkowymi kanałami komunikacji był internet: kampania video w telewizji internetowej i na portalach horyzontalnych oraz wizerunkowych formatach na portalach kobiecych i urządzeniach mobilnych.