referencje

"IQ Media sp. z o.o. zaoferowała nam doskonałą ofertę, elastyczność, wysokie standardy pracy oraz szybki czas realizacji."

 

Bogdan Panhirsz

Dyrektor Zarządu, Grupa Polskie Składy Budowlane

 

"...dom mediowy IQ Media wykonał usługę należycie,

z pełnym zaangażowaniem

i profesjonalizmem"

 

mgr inż. Teresa Kazimierska

Wicedyrektor, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

"W pełni rekomendujemy

IQ Media Sp. z o. o. jako niezawodnego

i wiarygodnego partnera w biznesie."

 

Katarzyna Skura

Dyrektor Marketingu, CEDROB S.A.