ambient marketing

(ambient - ang. atmosfera, otoczenie) - niestandardowe formy marketingu dziąłające na granicy ATL i BTL. Ambient Marketing obejmuje szeroki zakres działań w różnych rejonach marketingu.

Event: marketing partyzancki, wirusowy, trendsetting

Internet: buzz marketing, e-mail marketing, gry marketingowe

Outdoor: niestandardowa reklama w przestrzeni miejskiej

Indoor: reklama w lokalach, reklama w klubach fitness, szkołach

Ambient Marketing charakteryzuje się zazwyczaj interakcją z otoczeniem. Może wykorzystywać również w niestandardowy sposób już istniejące nośniki.