AMR

(ang. Average Minute Rating - średnia oglądalność minutowa) - jeden z podstawowych wskaźników mierzących oglądalność stacji telewizyjnych w danym okresie czasu. Określa ile osób w danej minucie ogląda daną stację TV.