analiza post-buy

(ang. po zakupie) - porównanie założonych przed kampanią parametrów mediowych z parametrami faktycznie uzyskanymi w czasie jej trwania i po jej zakończeniu, np. GRP, zasięg, częstotliwość.