audytorium średniego kwadransa

W planowaniu reklamy w radio to odsetek osób, które słuchały danej stacji w konkretnym kwadransie (zliczane są osoby, które słuchały stacji przynajmniej 5 minut).