badania telemetryczne

Ciągły elektroniczny pomiar oglądalności stacji telewizyjnych w populacji (badania na grupie reprezentatywnej zgodnej z wymaganiami statystyki). Dane są pozyskiwane za pomocą telemetru. Urządzenie to podłączone jest do odbiornika telewizyjnego i zapisuje kto, na jakim kanale, kiedy i jak długo oglądał telewizję.