brief

(ang. streszczenie, akta sprawy) - jedno z najważniejszych narzędzi w procesie planowania kampanii w mediach, zarówno dla działu marketingu firmy, jak i dla domu mediowego. W procesie briefingu należy bardzo szczegółowo przeanalizować wszelkie możliwe dostępne dane:

> charakterystykę produktu, jego silne i słabe strony

> dystrybucję, sezonowość produktu

> dotychczasowe i planowane działania

> analizę działalności konkurencji (Sov >> / SoM >>)

> grupę docelową (przeczytaj >>)

> cele marketingowe

> zasięg, charakter kampanii

> czas trwania kampanii

> budżet

> strategię komunikacji, główny przekaz.

Na podstawie briefu powstaje strategia doboru rozwiązań reklamowych. Im więcej szczegółów na etapie briefu - tym większa możliwość optymalizacji i skuteczność kampanii. Pobierz brief IQ Media >>