cap

(ang. capping - nakładanie ograniczeń ilościowych) - w planowaniu Internetu to limit liczby wyświetleń danej reklamy jednemu użytkownikowi.