COP

(Czytelnictwo Okresu Periodyczności) - w planowaniu kampanii prasowych określa zasięg danego tytułu w cyklu wydawniczym. Odpowiada na pytanie, jaki procent z grupy docelowej lub populacji stanowią osoby, które zetknęły się z danym tytułem w okresie jego periodyczności:

(1) dla tygodnika - 1 tydzień

(2) dla dwutygodnika - 2 tygodnie

(3) dla miesięcznika - 1 miesiąc

(4) dla dwumiesięcznika - 2 miesiące

Przeczytaj o CCS >>