CPM

(ang. Cost Per Mille - koszt za tysiąc) - model zakupu reklamy internetowej, w którym płaci się za wyświetlenie reklamy 1 tysiąc razy.