CPP

(ang. Cost Per Point - koszt za punkt) - w planowaniu kampanii telewizyjnej to koszt zakupu jednego punktu GRP (zasięgu kampanii), np. koszt kampanii wynosił 100 000 PLN która przyniosła 50 GRP, co daje CPP = 100 000 PLN / 50 = 2000 PLN

Przeczytaj o GRP >>