GRP

(ang. Gross Rating Point - całościowy wskaźnik punktowy) - w planowaniu kampanii jest wartością określającą oglądalność pojedynczej emisji reklamy lub sumę oglądalności reklam w całej kampanii reklamowej. GRP wyraża się w punktach procentowych. Jest wskaźnikiem określającym siłę, intensywność kampanii reklamowej (czym większe GRP, tym intensywniejsza kampania). Dotyczy kampanii telewizyjnych, radiowych i prasowych.