BTL

(ang. Below The Line - poniżej linii) - działania reklamowe traktujące Klienta indywidualnie. Metaforycznie to działania "przy półce". Nośniki reklamy BTL są skierowane głównie do detalistów i konsumentów i noszą nazwę materiałów POS (ang. point of sales - w punkcie sprzedaży) lub POP (ang. point of purchase - w punkcie zakupu). Częścią BTL jest również Direct Mail i Consumer Promotion, ambient, guerilla.

Historycznie pojęcie "linii" oddziela działania w mediach masowych, które są inwestycją w markę (ATL) - od działań "przy półce", które są w uproszczeniu kosztem funkcjonowania marki / sprzedaży (BTL).

Więcej o ATL >>