dayparts

(ang. części dnia) – w planowaniu kampanii ATL w radio lub telewizji są to określone przedziały czasowe w ciągu doby. Wyróżnia się kilka daypartów - poranek, dzień, popołudnie, prime time, wieczór / noc.