effective frequency

(ang. częstotliwość efektywna) - minimalna ilość razy z jaką odbiorca powinien zetknąć się z reklamą, aby zapamiętać przekaz reklamowy. Effective frequency 3+ oznacza, że aby reklama efektywnie oddziaływała na Konsumenta, powinna być obejrzana przez niego 3 lub więcej razy.