effective reach

(ang. zasięg efektywny) - procent grupy celowej, który zetknął się z przekazem reklamowym z efektywną częstotliwością.

Zobacz, co to jest częstotliwość efektywna >>