frequency

(ang. częstotliwość) - określa średnią liczbę kontaktów z reklamą wśród tej części odbiorców z grupy docelowej, którzy co najmniej raz zetknęli się z reklamą.