IP

(ang. Internet Protocol, adres IP) - unikalny i niezmienny adres IP przydzielony do każdego urządzenia podłączonego do sieci internetowej. Pozwala na jego identyfikację i powiązanie aktywności z indywidualnym użytkownikiem (komputerem). Wyrażony jest jako cztery liczby z zakresu 0 do 255 oddzielone kropkami, np. 196.181.10.10.