marketing partyzancki

(ang. guerrilla marketing) - niestandardowa forma reklamy zbliżona do marketingu wirusowego, polega na promocji za pomocą niekonwencjonalnych technik, takich jak np. vlepki lub napisy sprayem na murach prezentujące daną markę.