guerrilla marketing

(ang. marketing partyzancki) - niestandardowa forma reklamy zbliżona do marketingu wirusowego. Polega na promocji za pomocą niekonwencjonalnych technik, takich jak np. vlepki lub napisy sprayem na murach prezentujące daną markę.