off-peak

(ang. poza pikiem) - pojęcie określające pory dnia, w której stacje telewizyjne i radiowe mają niższą oglądalność / słuchalność. W telewizji zwykle są to pasma poranne i nocne, w radiu to pora w środku dnia i godziny nocne.