OHH

(ang. Out Of Home - poza domem) - czyli reklama zewnętrzna (zwana również outdoor). Umieszczana na specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach: billboardach, słupach ogłoszeniowych, na wiatach przystankowych czy kioskach, na środkach komunikacji miejskiej, tablicach elektronicznych, telebimach itp.

Najpopularniejsze nośniki reklamy zewnętrznej to: billboard, citylight, backlight, frontlight, 6x3, siatki wielkoformatowe, scroll.