PR

(ang. Public Relations - publiczne relacje, kontakty z otoczeniem) - działania oznaczające kształtowanie najczęściej pozytywnego wizerunku firmy lub osoby. Łączą elementy wielu dziedzin m.in.; socjologii, psychologii, ekonomii, językoznawstwa, dlatego też trudno jednoznacznie określić, czym jest PR (definicji jest ponad 2000).

Z założenia PR ma przekazywać wiarygodną i prawdziwą informację. PR nie jest reklamą! Klienci poszukując informacji często sięgają do niezależnych źródeł, bo częściej niż reklamie ufają treściom dostarczanym przez niezależne media. Zadaniem PR jest dotrzeć do tych mediów, a przez nie do grup docelowych z informacją, która tworzy pożądany wizerunek firmy lub osoby.

Zobacz, czym się zajmuje czarny PR >>