prime time

(ang. najlepszy czas) - określa porę dnia, w której stacje telewizyjne i radiowe mają największą oglądalność/słuchalność. Wtedy emitowane są najlepsze programy i ceny reklam są najwyższe.

W telewizji prime time to zwykle okres od 18:00 do 23:00,w radiu to godziny poranne i popołudniowe.