product placement

(ang. umieszczenie produktu) - polega na pokazywaniu produktu, usługi np. w scenach filmu, gdzie np. aktorzy używają danego produktu. Product placement wpleciony jest tak w fabułę, aby działał na podświadomość odbiorcy i zachęcał do korzystania z niego.Dobrze wdrożony product placement niesie znamiona informacji obiektywnej, a nie natarczywej reklamy.

Product placement stosowany jest w przekazach telewizyjnych, video, książkach, przedstawieniach teatralnych, grach komputerowych na kilka sposobów:

> produkt w użyciu (np. bohater jeździ motocyklem danej marki)

> rozmowa o produkcie (np. dialog o konkretnej marce perfum)

> pokazanie produktu lub logo jako tła