RC

(ang. Rate Card) - oznacza wartość cennikową danej formy reklamy. Wartość rate card (RC) nie uwzględnia rabatów.