kampania

(ang. advertising campaign - kampania reklamowa) - działania marketingowe, przeprowadzane w mediach mające na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego reklamodawcy. Działania te skierowane są do wybranej grupy docelowej, zazwyczaj do tej samej, do której kierowany jest produkt lub usługa. Najczęściej definiowane cele kampanii reklamowej to: wzrost sprzedaży, wzrost świadomości marki, wprowadzenie produktu na rynek (ang. launch), repozycjonowanie marki, ponowne wprowadzenie na rynek (ang. relaunch).

Na przygotowanie kampanii reklamowej składa się praca m.in.:

(1) działu marketingu firmy - wyznaczającego cele, weryfikującego pracę i efekty

(2) agencji reklamowej - przygotowującej strategie, wizualizacje i zajmującej się produkcją materiałów reklamowych

(3) domu mediowego - odpowiedzialnego za planowanie i zakup kampanii reklamowej w mediach

(4) agencji PR - odpowiedzialnej za publiczny wizerunek firmy