zasięg

(ang. reach) - określa procent grupy celowej, który w czasie trwania kampanii reklamowej zetknął się z reklamą przynajmniej raz.


Zasięg całkowity kampanii reklamowej zwany jest też zasięgiem "1+". Jest to jeden z najważniejszych parametrów kampanii reklamowej. Z uwagi na różne metodologie badań konsumpcji mediów w polskich badaniach marketingowych podawane są zasięgi całkowite kampanii reklamowych osobno dla każdego medium (TV, prasy, radia, itd.).