średni dzienny czas słuchania

określa średni czas, który słuchacz poświęcił na słuchanie radia ogółem lub danej stacji w ciągu dnia.