target group

(ang. Grupa Celowa) - występuje również pod nazwami i skrótam Grupa Docelowa, TG, GC (stąd dwuznaczność pseudonimu śp. Grzegorza Ciechowskiego - "obywatel GC").

Grupa Celowa to podstawowe pojęcie w planowaniu strategii mediowej i komunikacji. Określa wszystkie osoby, które ze względu na swoje cechy demograficzne (wiek, płeć etc.) i/lub psychograficzne (np. wyznawane wartości) pasują do założonej dla danego produktu charakterystyki konsumenta. Do Grupy Celowej kierowana jest reklama zarówno pod kontem stworzonej komunikacji, jak i odpowiedniego doboru mediów.