zasięg dzienny, tygodniowy, miesięczny

określa do ilu osób z grupy docelowej w określonym czasie dociera badana stacja telewizyjna lub radiowa.