Polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych jest IQ MEDIA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 30-199 Rząska, ul. Półkole 46, Województwo Małopolskie, Polska, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (Krajowy Rejestr Sądowy) KRS 0000345702; (Numer Identyfikacji Podatkowej) NIP 6772337139.
 2. Klikając przycisk „OK, rozumiem” lub zamykając komunikat oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych (Zasad przetwarzania danych osobowych i polityki cookies).
 3. W sprawie przetwarzania danych osobowych, możesz się skontaktować na adres podany email podany na stronie internetowej IQ MEDIA.
 4. Przetwarzamy dane osobowe w przypadku, kiedy otrzymaliśmy na to wyraźną i dobrowolną zgodę osoby, której dane przetwarzamy.
 5. Przetwarzanie jest potrzebne w celu zawarcia, realizacji lub udokumentowania wykonania umowy.
 6. Przetwarzanie jest uzasadnione interesem prawnym, a jednocześnie nie narusza podstawowych praw i wolności osób fizycznych.
 7. Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania przez przepisy prawa.
 8. Z najwyższą starannością przetwarzamy dane osobowe tak, żeby odbywało się to w sposób bezpieczny oraz z poszanowaniem prywatności. Dlatego przetwarzamy tylko to co potrzebne.

 

Przekazywanie danych

 

 1. IQ MEDIA korzysta również z usług świadczonych przez inne podmioty. Czasem wymaga to powierzenia otrzymanych danych podmiotom, które są podwykonawcami lub usługodawcami (m.in.  telewizja, prasa, reklama zewnętrzna, internet, ambient, inne), co odbywa się na podstawie podpisanych umów lub zapytań ofertowych.
 2. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz cofnąć na to zgodę lub wyrazić sprzeciw. Możesz również zwrócić się do nas  z prośbą o dostęp do swoich danych i zażądać ich sprostowania, jeśli są niepoprawne. W określonych przez przepisy RODO sytuacjach możesz zwrócić się o udostępnienie swoich danych lub o przekazanie ich do innego administratora.
  Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.