klient/marka:

PharmaCF/Venus

zakres obsługi:
Internet, TV
O projekcie:

Głównym celem biznesowym kampanii był wzrost świadomości marki za pomocą wdrożenia nowej komunikacji, która rzuca wyzwanie konwenansom kobiecości. Z mediowego punku widzenia wyzwaniem było dotarcie do jak największej ilości osób z grupy docelowej oraz zaangażowanie konsumentek w życie marki. Dlatego kampania przeprowadzana była w telewizji na spotach o długości 15s’ w stacjach budujących wysoki zasięg wśród osób z TG. Dodatkowymi kanałami komunikacji był internet: kampania video w telewizji internetowej i na portalach horyzontalnych oraz wizerunkowych formatach na portalach kobiecych i urządzeniach mobilnych.

 

Kreacja: Schulz